Site-ul profesorilor deLimba si literatura românã si Limba latinã din judetul Arad

EXAMEN DEFINITIVARE ÎN ÎNVÃTÃMÂNT

Metodologie-cadru de organizare și desfășurare a Examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMEN nr. 4814/2017 din 31 august 2017

ANEXA Nr. 1 la metodologie - FIŞA DE ÎNSCRIERE
ANEXA Nr. 2 la metodologie - FIŞA DE EVALUARE 1 a activității didactice în cadrul inspecţiei de specialitate la clasă
ANEXA Nr. 1 la metodologie - PROCES-VERBAL pentru inspecţia de specialitate
ANEXA Nr. 4 la metodologie - GRILA DE EVALUARE a portofoliului profesional personal

ORDIN Nr. 4815/2017 din 31 august 2017 privind aprobarea ,Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2017 - 2018
Calendar 2018

Programa

Programa Limba română pentru examenul național de definitivare în învățământ

Programa Limba latină pentru examenul național de definitivare în învățământ

Grila de evaluare a portofoliului profesional personal

Model subiecte

Model subiect Limba și literatura română 2017

Barem Limba și literatura română 2017

Model subiect Limba latină 2017

Barem Limba latină 2017

Centralizator

Centralizatorul  privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016